O Szkole

Dla uczniów

Galeria

Sport

Z regionu

 

 

 

 

Misja

Misją Gimnazjum w Wąsoszu w warunkach jednorodności wyznaniowej, etnicznej i kulturowej jest nauczanie i wychowanie oparte na katolickim systemie wartości.

Głównym zadaniem w kształceniu i wychowaniu uczniów będzie rozwijanie u młodzieży :

 1. Odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, tolerancji, poszanowania środowiska naturalnego.
 2. Szacunku dla polskiego dziedzictwa naturalnego i regionalnego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

 

Wizja

Absolwent Gimnazjum w Wąsoszu zdobędzie kompetencje niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie :

 • umiejętności umożliwiające podjęcie nauki na wyższym szczeblu kształcenia,
 • postawę etyczną zgodną ze społeczną nauką kościoła,
 • sprawność fizyczną,
 • asertywność,
 • umiejętność samokształcenia,
 • odporność na zagrożenia,
 • umiejętność funkcjonowania w grupie,
 • dobre wychowanie  (kultura bycia)

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

 • 14.10.2015
 • 4.01.2016, 5.01.2016
 • 18.04.2016, 19.04.2016, 20.04.2016 – egzamin gimnazjalny
 • 2.05. 2016, 27.05.2016

                                                              

PORADNIK DLA RODZICÓW

Nie ma recepty na wychowanie dziecka, ale na pewno jest to najtrudniejsze zadanie, któremu trzeba sprostać.

 

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, 
uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, 
uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa,
uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości,
uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, 
uczy się doceniać innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty,
uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji,
uczy się bycia cierpliwym.

Jeśli dziecko jest zawstydzane,
uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko musi znosić kpiny,
uczy się nieśmiałości.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości,
uczy się walczyć.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,
uczy się potępiać.

Jeśli dziecku brak emocjonalnego kontaktu z rodzicami,
uczy się samotności i obojętności.

Jeśli dziecku brak ciepła i miłości rodziców,
uczy się chłodu i obojętności wobec innych ludzi.


                                                   Autor - nieznany, Los Angeles 1991 rok

 EWALUACJA  ZEWNĘTRZNA

 Link do raportu z ewaluacji : http://www.npseo.pl/action/externalevaluation

Ks. S. Konarski

"Nie masz zasług: te co my zowiemy zasługi,
Są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi" -
ks. Stanisław Konarski

1773 - 2013

240. rocznica śmierci ks. Stanisława Konarskiego 


Klub Recenzenta

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
280880

E-learning

Dziennik elektroniczny