O Szkole

Dla uczniów

Galeria

Sport

Z regionu

Projekty i konkursy

 

Projekt

„Szkoła na miarę sukcesu”

WND-POKL.09.01.02-20-878/13

 

 

Projekt:

  • realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  • współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • realizowany jest na terenie Gminy Wąsosz przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki (zwane dalej Projektodawcą), Gminę Wąsosz (zwaną dalej Partnerem Projektu).

 

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów gimnazjów

 

Attachments:
TerminarzWKP 2013-2014.pdf [ ] 35 kB

Ks. S. Konarski

"Nie masz zasług: te co my zowiemy zasługi,
Są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi" -
ks. Stanisław Konarski

1773 - 2013

240. rocznica śmierci ks. Stanisława Konarskiego 


Klub Recenzenta

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
312461

E-learning

Dziennik elektroniczny